8262 [MJ]
2,6 °C
38,7 °C
9,3 °C
10,1 °C
45,3 °C
39,0 °C
11,3 kWh
626,7 kWh
nocna
51,6 °C
44,5 °C
21,3 °C
26,0 °C
Współczynnik COP pompy 4,10
Współczynnik sprawności całej inst. 3,61
Udział energii elektrycznej 28 %
Udział energii z otoczenia 72 %
Koszt energii elektr. zużytej przez instalację z pompą ciepła w ciągu jednego miesiąca w taryfie G12g: 94 PLN
Dodatkowy, obliczeniowy koszt energii pompy ciepła potrzebnej do pokrycia energii wytworzonej w wyniku spalania drewna w ciągu jednego miesiąca: 0 PLN
Wymagana temperatura na zasilaniu:
29,7 °C
Czas pracy pompy od załączenia:
11679 min
Tryb eksploatacji:
Praca automatyczna
Status:
Blokada
21,9 °C
0 [MJ]
199 PLN
0 PLN
Sezon grzewczy - 1.10.2017 - 30.04.2018
-------------------------------------------------------------------------------------------
W tabeli są podane dane dla października 2017
Średnia temperatura zewnętrzna + 10,3 C
Średnia temperatura wewnątrz budynku + 21,5 C

-------------------------------------------------------------------------------------------
Październik 2017
4,10 / 3,61 / 28% / 72% / 94zł / 0zł / Tz = +10,3 C / Tw = +21,5 C
-------------------------------------------------------------------------------------------
Budynek z układem pompy ciepła rozliczany jest w taryfie G12g
-------------------------------------------------------------------------------------------
Podsumowanie okresu od 1.10.2016 do 30.09.2017
COP pompy: 3,76
Wsp. sprawności całej instalacji: 3,32
Udział energii elektrycznej: 30 %
Udział energii z otoczenia: 70 %
Energia cieplna wytworzona przez pompę ciepła: 62706 MJ
Zużycie energii w taryfie dziennej: 481 kWh
Zużycie w taryfie nocnej: 4768 kWh
Koszt energii zużytej w taryfie G12g: 1780 zł
(w tym na podgrzew ciepłej wody: 253 zł)
Dodatkowy, obliczeniowy koszt energii pompy ciepła potrzebnej do pokrycia energii wytworzonej w wyniku spalania drewna: 36 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------
Godziny pracy pompy ciepła:
04.00 - 07.00 - Ogrzewanie
02.30 - 03.00 - Przygotowanie c. w. u. przez pompę ciepła
14.45 - 15.00 - Przygotowanie c. w. u. przez pompę ciepła
14.00 - 16.00 - Ogrzewanie
Godziny pracy pompy obiegu grzewczego:
03.45 - 06.30, 13.00 - 16.30
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pompa obiegu pierwotnego pracuje na biegu III - 200 W
Pompa wtórna pracuje na biegu II - 68 W
Pompa obiegu grzewczego pracuje na biegu III - 70 W
Pompa z kotła na bufor wody grzewczej pracuje
na biegu II - 67 W (poza licznikiem energii elektrycznej)
Pompa z kotła na bufor cwu pracuje
na biegu II - 67 W (poza licznikiem energii elektrycznej)
-------------------------------------------------------------------------------------------
USTAWIENIA CD60

POMPA CIEPŁA
Temperatura normalna - 22,0 C
Temperatura zredukowana - 16 C
Regulacja stałowartościowa - NIE
Charakterystyka
Max. temperatura regulacji - 48 C
Histereza regulacji - 1 C
Tolerancja regulacji - 1 C
Min. czas pracy - 30 min
Maksymalny czas pracy - 90 min
Min. czas wyłączenia sprężarki - 5 min
Wyprzedzenie pompy ład. - 1 min
Wyprzedzenie pompy obwodu pierwotnego - 40 s
Dogrzanie - 45 min

PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Temperatura c. w. u. - 50 C
Wybór trybu pracy - Zegar
Temperatura c. w. u. max. - 51 C
Temperatura c. w. u. min. - 25 C
Histereza - 1.0 C
Priorytet c. w. u. - Tak
2 źródło ciepła - Tak
Temperatura 2 źródła ciepła - 70 C

MIESZACZ
Temperatura normalna - 21,5 C
Temperatura zredukowana - 16 C
Funkcja - Ogrzewanie
Nadw. ładowania - Tak
Nadw. ładowania - 2 C
Temperatura zasilania max. - 50 C
Pasmo impulsowe - 4 C
Pasmo martwe - 2 C
Długość okresu - 20 s
Priorytet c. w. u. - ZAL