61840 [MJ]
13,4 °C
25,9 °C
19,7 °C
20,6 °C
26,0 °C
24,0 °C
479,3 kWh
4701,0 kWh
nocna
39,9 °C
32,8 °C
21,9 °C
22,1 °C
Współczynnik COP pompy 3,86
Współczynnik sprawności całej inst. 3,40
Udział energii elektrycznej 29 %
Udział energii z otoczenia 71 %
Koszt energii elektr. zużytej przez instalację z pompą ciepła w ciągu jednego miesiąca w taryfie G12g: 144 PLN
Dodatkowy, obliczeniowy koszt energii pompy ciepła potrzebnej do pokrycia energii wytworzonej w wyniku spalania drewna w ciągu jednego miesiąca: 0 PLN
Wymagana temperatura na zasilaniu:
26,5 °C
Czas pracy pompy od załączenia:
92597 min
Tryb eksploatacji:
Praca automatyczna
Status:
Blokada
22,2 °C
1407 [MJ]
1761 PLN
39 PLN
Sezon grzewczy - 1.10.2016 - 30.04.2017
-------------------------------------------------------------------------------------------
W tabeli są podane średnie dane dla kwietnia 2017
Średnia temperatura zewnętrzna + 8,2 C
Średnia temperatura wewnątrz budynku + 21,5 C

-------------------------------------------------------------------------------------------
Październik 2016
3,91 / 3,47 / 29% / 71% / 121zł / 0zł / Tz = +8,8 C / Tw = +21,4 C
Listopad 2016
3,86 / 3,42 / 29% / 71% / 207zł / 0zł / Tz = +4,7 C / Tw = +21,3 C
Grudzień 2016
3,81 / 3,38 / 30% / 70% / 303zł / 0zł / Tz = +1,2 C / Tw = +21,2 C
Styczeń 2017
3,73 / 3,26 / 31% / 69% / 375zł / 39zł / Tz = -3,3 C / Tw = +21,4 C
Luty 2017
3,76 / 3,30 / 30% / 70% / 277zł / 0zł / Tz = +1,6 C / Tw = +21,1 C
Marzec 2017
3,87 / 3,39 / 29% / 71% / 166zł / 0zł / Tz = +6,8 C / Tw = +21,2 C
-------------------------------------------------------------------------------------------
Budynek z układem pompy ciepła rozliczany jest w taryfie G12g
-------------------------------------------------------------------------------------------
Podsumowanie okresu od 1.10.2015 do 30.09.2016
COP pompy: 3,73
Wsp. sprawności całej instalacji: 3,30
Udział energii elektrycznej: 30 %
Udział energii z otoczenia: 70 %
Energia cieplna wytworzona przez pompę ciepła: 55473 MJ
Zużycie energii w taryfie dziennej: 191 kWh
Zużycie w taryfie nocnej: 4485 kWh
Koszt energii zużytej w taryfie G12g: 1484 zł
(w tym na podgrzew ciepłej wody: 270 zł)
Dodatkowy, obliczeniowy koszt energii pompy ciepła potrzebnej do pokrycia energii wytworzonej w wyniku spalania drewna: 0 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------
Godziny pracy pompy ciepła:
03.00 - 06.30 - Ogrzewanie
02.30 - 03.00 - Przygotowanie c. w. u. przez pompę ciepła
15.00 - 15.30 - Przygotowanie c. w. u. przez pompę ciepła
Godziny pracy pompy obiegu grzewczego:
03.00 - 05.15, 14.00 - 16.00
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pompa obiegu pierwotnego pracuje na biegu III - 200 W
Pompa wtórna pracuje na biegu II - 68 W
Pompa obiegu grzewczego pracuje na biegu III - 70 W
Pompa z kotła na bufor wody grzewczej pracuje
na biegu II - 67 W (poza licznikiem energii elektrycznej)
Pompa z kotła na bufor cwu pracuje
na biegu II - 67 W (poza licznikiem energii elektrycznej)
-------------------------------------------------------------------------------------------
USTAWIENIA CD60

POMPA CIEPŁA
Temperatura normalna - 22,0 C
Temperatura zredukowana - 16 C
Regulacja stałowartościowa - NIE
Charakterystyka
Max. temperatura regulacji - 48 C
Histereza regulacji - 1 C
Tolerancja regulacji - 1 C
Min. czas pracy - 30 min
Maksymalny czas pracy - 90 min
Min. czas wyłączenia sprężarki - 5 min
Wyprzedzenie pompy ład. - 1 min
Wyprzedzenie pompy obwodu pierwotnego - 40 s
Dogrzanie - 45 min

PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Temperatura c. w. u. - 50 C
Wybór trybu pracy - Zegar
Temperatura c. w. u. max. - 51 C
Temperatura c. w. u. min. - 25 C
Histereza - 1.0 C
Priorytet c. w. u. - Tak
2 źródło ciepła - Tak
Temperatura 2 źródła ciepła - 70 C

MIESZACZ
Temperatura normalna - 21,5 C
Temperatura zredukowana - 16 C
Funkcja - Ogrzewanie
Nadw. ładowania - Tak
Nadw. ładowania - 2 C
Temperatura zasilania max. - 50 C
Pasmo impulsowe - 4 C
Pasmo martwe - 2 C
Długość okresu - 20 s
Priorytet c. w. u. - ZAL