14733 [MJ]
0,2 °C
30,0 °C
17,8 °C
17,8 °C
26,7 °C
23,5 °C
19,4 kWh
1141,8 kWh
9,9 kWh
28,5 °C
27,5 °C
21,5 °C
20,7 °C
Współczynnik COP pompy 4,12
Współczynnik sprawności całej inst. 3,60
Udział energii elektrycznej 28 %
Udział energii z otoczenia 72 %
Koszt energii elektr. zużytej przez instalację z pompą ciepła w ciągu jednego miesiąca w taryfie G13: 145 PLN
Dodatkowy, obliczeniowy koszt energii pompy ciepła potrzebnej do pokrycia energii wytworzonej w wyniku spalania drewna w ciągu jednego miesiąca: 0 PLN
Wymagana temperatura na zasilaniu:
30,4 °C
Czas pracy pompy od załączenia:
21138 min
Tryb eksploatacji:
Praca automatyczna
Status:
Blokada
22,5 °C
0 [MJ]
322 PLN
0 PLN
Sezon grzewczy - 1.10.2018 - 30.04.2019
-------------------------------------------------------------------------------------------
W tabeli są podane dane dla listopada 2018
Średnia temperatura zewnętrzna + 6,0 C
Średnia temperatura wewnątrz budynku + 21,3 C

-------------------------------------------------------------------------------------------
Październik 2018
4,12 / 3,60 / 28% / 72% / 75zł / 0zł / Tz = +10,6 C / Tw = +21,6 C
-------------------------------------------------------------------------------------------
Budynek z układem pompy ciepła rozliczany jest w taryfie G13
-------------------------------------------------------------------------------------------
Podsumowanie okresu od 1.10.2017 do 30.09.2018
COP pompy: 3,85
Wsp. sprawności całej instalacji: 3,40
Udział energii elektrycznej: 29 %
Udział energii z otoczenia: 71 %
Energia cieplna wytworzona przez pompę ciepła: 57235 MJ
Zużycie energii w taryfie dziennej: 307 kWh
Zużycie w taryfie nocnej: 4373 kWh
Koszt energii zużytej w taryfie G12g: 1555 zł
(w tym na podgrzew ciepłej wody: 277 zł)
Dodatkowy, obliczeniowy koszt energii pompy ciepła potrzebnej do pokrycia energii wytworzonej w wyniku spalania drewna: 0 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------
Godziny pracy pompy ciepła:
01.45 - 02.30 - Przygotowanie c. w. u. przez pompę ciepła
03.00 - 07.00 - Ogrzewanie
12.30 - 16.00 - Ogrzewanie
14.15 - 14.30 - Przygotowanie c. w. u. przez pompę ciepła
23.00 - 00.00 - Ogrzewanie
Godziny pracy pompy obiegu grzewczego:
03.00 - 06.00, 09.30 - 11.00, 12.30 - 15.15, 16.15 - 18.15
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pompa obiegu pierwotnego pracuje na biegu III - 200 W
Pompa wtórna pracuje na biegu II - 68 W
Pompa obiegu grzewczego pracuje na biegu III - 70 W
Pompa z kotła na bufor wody grzewczej pracuje
na biegu II - 67 W (poza licznikiem energii elektrycznej)
Pompa z kotła na bufor cwu pracuje
na biegu II - 67 W (poza licznikiem energii elektrycznej)
-------------------------------------------------------------------------------------------
USTAWIENIA CD60

POMPA CIEPŁA
Temperatura normalna - 22,0 C
Temperatura zredukowana - 16 C
Regulacja stałowartościowa - NIE
Charakterystyka
Max. temperatura regulacji - 48 C
Histereza regulacji - 1 C
Tolerancja regulacji - 1 C
Min. czas pracy - 30 min
Maksymalny czas pracy - 90 min
Min. czas wyłączenia sprężarki - 5 min
Wyprzedzenie pompy ład. - 1 min
Wyprzedzenie pompy obwodu pierwotnego - 40 s
Dogrzanie - 45 min

PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Temperatura c. w. u. - 50 C
Wybór trybu pracy - Zegar
Temperatura c. w. u. max. - 51 C
Temperatura c. w. u. min. - 25 C
Histereza - 1.0 C
Priorytet c. w. u. - Tak
2 źródło ciepła - Tak
Temperatura 2 źródła ciepła - 70 C

MIESZACZ
Temperatura normalna - 21,5 C
Temperatura zredukowana - 16 C
Funkcja - Ogrzewanie
Nadw. ładowania - Tak
Nadw. ładowania - 2 C
Temperatura zasilania max. - 50 C
Pasmo impulsowe - 4 C
Pasmo martwe - 2 C
Długość okresu - 20 s
Priorytet c. w. u. - ZAL